Berätta din historia

Skicka in din berättelse till oss. Vi behöver exempel för att kunna visa att manipulativa rörelser, sekter och terapier fortfarade är ett stort samhällsproblem. Det handlar inte om religion eller religionsfriheten utan om bristen på respekt för demokratiska värden! Det är aldrig ditt fel utan ansvaret ligger hos terapeuter och de rörelser som använder sig av manipulativa arbetsmetoder. Vi publicerar inte ditt namn utan din tillåtelse.

Aktuellt om manipulativa sekter och rörelser

Veronica var fast i sektens klor

Veronica Isaksson fastnade i kulten kring Sai Baba och levde med den destruktiva Pilgrimsfamiljen. Läs mer på Aftonbladet.se.


"Jag var alltid rädd"

Läs berättelsen om Theresa, som var medlem av sekten World Light Center som barn, på Expressen.se.


Svenska Eva berättar om sina år i Mormonsekten

Läs den mycket gripande berättelsen på Expressen.se


Engelska scientologer blev sura

Vid Anonymous senaste demonstration i London blev en 15-årig man gripen eftersom han på ett plakat kallade Scientologikyrkan "en sekt".

Läs mer: DN


Protestaktion mot Scientologin

I Göteborg anordnades den 10 maj en protestaktion mot Scientologin. Bilar uppmanades att tuta. Läs mer


Köp boken Sektbarn

Hur behandlas barn i extrema religiösa grupper?

När Maja var barn tvingades hon knacka dörr och predika om jordens undergång. Sandra gick upp klockan fyra varje morgon för att meditera över Krishna. Leos uppväxt fylldes av djävulsutdrivningar och hot, och Jennifer flyttades mot sin vilja runt hela världen i isolerade religiösa kollektiv.

”Det handlar om de barn som vi vuxna ibland kanske har sett, men ingen riktigt vågar se, i rädsla för att stöta sig med någons religionsfrihet eller för att bli anklagad för att lägga sig i andras barnuppfostran.” Ur inledningen.

Journalisten Charlotte Essén har under flera års tid haft kontakt med människor som är uppvuxna i sekter. I boken Sektbarn (utgivningsdag 13 maj, Albert Bonniers Förlag) samlas deras historier om förnedring, skrämsel och utnyttjande i religionens namn. Den gemensamma nämnaren är barnens utsatthet och ledarens oinskränkta makt.

Författaren möter också personer med kunskap om sekter och religiös fundamentalism, samt representanter för polis, rättsväsende och psykiatri.

Sektbarn är inte ett angrepp på religion – det är en akut varning om vad som kan hända när fundamentalistiska grupper isolerar sig och på egna villkor uppfostrar barn.

”Den grundläggande synen i västvärlden och Sverige är att varje barn och ungdom är individer, precis som alla vuxna, och att de kan kräva att bli sedda av omvärlden som sådana. Självklart måste detta även gälla barn som växer upp i religiösa samfund och sekter … Det är svårt att bortse ifrån att många av dessa extrema gruppers trossatser och läror är barnfientliga och inte ser till barnets bästa. Vissa av dessa grupper bryter till exempel mot cirka hälften av FN:s artiklar i barnkonventionen.” Ur kapitlet Barnfientliga läror och barns grundläggande behov

Charlotte Essén, född 1957, är frilansjournalist med inriktning på medicin, med mångårig erfarenhet som skribent i bland annat Dagens Nyheter. Hon har tidigare skrivit boken Samtal i självhjälpsgrupp (2003) och är delaktig i boken Stödgrupper för barn och ungdomar som utkommer våren 2008, båda på andra förlag.


Hackare förklarar krig mot Scientologin

En Internetbaserad grupp som kallar sig Anonymous har förklarat krig mot Scientologerna. Man kritiserar scientologikyrkan för att utnyttja troende för egen vinning.
Källa: idg.se


Folkpartiet vill stoppa religiösa friskolor

"Det är för oss helt uppenbart att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. För oss är det inte rimligt att någon av scientologikyrkan eller Plymouthbröderna ska kunna driva friskolor."
Läs mer på www.folkpartiet.se